Rone Eke fiber Ledningsvisning

Rone Eke fiberförenings fibernät har en längd av 62,7 km och täcker delar av Rone, Eke, Alva och Havdhem socknar. Fiberkablarna ligger som regel på 60-80 cm djup, men djupet kan inte garanteras överallt. Att skada en fiberkabel kan bli mycket dyrbart, då kabeln måste bytas och samtliga fibrer svetsas om i båda ändar. För att slippa kostnadsansvar måste den som skall gräva, borra, spränga, avverka, stängsla, rensa diken med mera först begära kabelvisning av föreningen.

Ha lite koll på att entreprenörerna följer planeringen, vi gör endast utsättning där man anmält grävarbeten. Grävning på andra ställen kan resultera i skador.

För ledningsvisning kontakta i första hand BRS Networks 0498-65 75 50,  alternativt Kent Karlsson 0705-171192 eller Johannes Forsberg 0739-651844

Vi hänvisar även till Ledningskollen