Styrelsen Rone Eke fiberförening

Mats Hallvede Ordförande 0767-884245
Kent Karlsson Vice ordförande 0705-171192
Arne Josefsson Sekreterare 0704-145662
Anders Lind Ledamot 0703-092365
Johan Jakobsson Ledamot 0739-679425
Johannes Forsberg Ledamot 0739-651844
Per Sundell Ledamot 0722-263632
Evert Enblom Supplenat Avgått 2024-01-02
Allan Pettersson Adjungerad till ekonomi 0736-100785